You are here

Kaip tinkamai naudoti automobilio šviesas?

Lietuvoje automobiliai su įjungtomis trumposiomis šviesomis privalo važinėti ištisus metus. Nepamirškite jų įsijungti pradėdami savo kelionę, kad užtikrintumėte saugų eismą tiek sau, tiek kitiems eismo dalyviams.

Trumposios šviesos

Vairuotojai ir kiti eismo dalyviai yra įpratę kasdien matyti automobilius su įjungtais žibintais – tiesiog tai visiems yra aiškiai suprantamas ir neginčytinas dalykas. Todėl jeigu važiuojančio automobilio žibintai yra išjungti, kiti eismo dalyviai gali paprasčiausiai jo net nepastebėti ir pakliūti į nemalonią situaciją. Žmogaus pasąmonėje gali būti susiformavęs vaizdinys, kad visi automobiliai turi važinėti ir važinėja su įjungtomis artimosiomis šviesomis ir toks eismo dalyvis tikėsis, kad atvažiuojantis automobilis bus būtent su įjungtais žibintais, o jeigu šviesų jis nematys, tai ir jo pasąmonė jam teigs, kad kito automobilio čia nėra. Galbūt šis paaiškinimas ir nėra labai aiškiai nusakantis neretai kelyje pasitaikančią situaciją, kuomet sutinkame automobilį be šviesų. Tačiau pamatę tokį automobilį pabandykite panagrinėti savo pasąmonę ir viską suprasite. Atsakykite sau į klausimus: Kaip jūs reaguojate pamatę automobilį be šviesų? Ar pastebėjote jį vėliau, nei būtumėte pastebėję jį, jeigu jo vairuotojas būtų įjungęs artimąsias šviesas? Ar nebuvo taip, jog automobilį be šviesų pastebėjote tik paskutinę akimirką? Ar į eismo įvykį patekote dėl to, kad kitas automobilis važiavo be šviesų?

Ilgosios šviesos

Važiuodami tamsiu paros metu esant galimybei stenkitės naudoti ilgąsias šviesas, nes jos užtikrina geresnį matomumą ir leidžia greičiau pastebėti netikėtas kliūtis, atsiradusias kelyje. Jeigu tamsiu paros metu važiuojate trumposiomis šviesomis, nevažiuokite dideliu greičiu, nes trumposios šviesos neleidžia pastebėti toli esančios kliūties, o ją pastebėjus jau gali būti nepakankamai atstumo sustoti. Pavyzdžiui, važiuodami su įjungtomis ilgosiomis šviesomis didesniu, nei 90 km/h greičiu ir pamatę kelyje kliūtį, turėsite žymiai daugiau laiko sustabdyti automobilį, nei lekiant tokiu pat greičiu, įjungus trumpąsias šviesas. Tačiau visada perjunkite ilgąsias šviesas į trumpąsias, kai priešpriešiais atvažiuoja kitas automobilis, nes priešingu atveju priešpriešiais važiuojančio automobilio vairuotojas gali būti apakintas ir kelias sekundes visiškai nematyti kelio. Taip pat nenaudokite ilgųjų šviesų ir važiuojant paskui kitą automobilį, nes jūsų automobilio žibintų skleidžiamas šviesos spindulys atsimušęs į prieš jus važiuojančio automobilio galinio vaizdo veidrodėlius švies tiesiai į šio automobilio vairuotojo akis ir sukels jam nemaloniius pojūčius.

Kitų vairuotojų akinimas 

Važiuojant šviesiu paros metu trumposios šviesos neakina kitų vairuotojų, tačiau sutemus jos gali akinti tiek atvažiuojančius iš priekio, tiek važiuojančius priekyje jūsų. Taip gali atsitikti jūsų automobilis yra pilnai pakrautas. Tokiu atveju reikėtų patikrinti kokiame aukštyje yra jūsų šviesų padėtis. Daugelyje automobilių šviesas galime reguliuoti iš vidaus, todėl atkreipkite dėmesį į tai, kokioje padėtyje jos yra nustatytos, nes tikėtina, kad jos gali šviesti per aukštai ir akinti kitų automobilių vairuotojus. Norint išvengti kitų vairuotojų nepasitenkinimo signalų (dažniausiai tai būna mirktelėjimas ilgosiomis šviesomis), nustatykite žibintų reguliatorių ties aukštesniu skaičiumi (dažniausiai jis būna nuo 1 iki 4) – esant didesniam skaičiui, šviesa krinta žemiau ir neakina kitų eismo dalyvių. Jei automobilis yra neperkrautas, patartina automobilio žibintų aukštį nustatyti į nulinę – “0” – padėtį.

Dažniausiai vairuotojai vieni kitus akina ilgosiomis šviesomis tamsiu paros metu. Jeigu atsitiko taip, jog buvote apakintas, stenkitės sumažinti greitį ir nenuvažiuoti nuo kelio. Taip pat pajautę, kad esate akinamas, įjunkite avarinį signalą. Nors važinėjant Lietuvos keliais retai kada pastebėsime, kad akinamas vairuotojas įjungtų šį signalą. Dažnesnis šios problemos sprendimo būdas yra atsilyginti tuo pačiu ar bent jau labai trumpai mirktelėti ilgosiomis šviesomis, taip paprašant, kad kitas vairuotojas jas perjungtų į trumpąsias.

Rūko žibintai

Važiuojant rūke įjunkite rūko žibintus, tiek galinius, tiek priekinius, jeigu pastarieji yra sumontuoti jūsų automobilyje, taip būsite geriau matomas, be to, ir patys geriau matysite kelią. Nesant rūkui vis dar važiuojant su rūko žibintais, galite akinti kitus vairuotojus atvažiuojančius tiek iš priekio, tiek iš galo, todėl nepamirškite jų išjungti, be to, ir kelių eismo taisyklėse nurodoma, kad rūko žibintus reikia naudoti tik esant blogam matomumui, jeigu jis yra mažesnis nei 300 metrų (KET, 103 punktas ir 2-as skyrius). Kitais atvejais priekinius rūko žibintus galima naudoti, kai yra sugedęs priekinis kairės pusės artimųjų šviesų žibintas (KET, 103 punktas).

Kategorijos: