You are here

Posūkis į dešinę. Kaip jį atlikti šviesoforais reguliuojamose sankryžose

  • Posūkis į dešinę šviesoforu reguliuojamo sankryžoje
    Posūkis į dešinę šviesoforu reguliuojamo sankryžoje

Ilgą laiką šviesoforais reguliuojamose sankryžuose į dešinę buvo galima sukti net ir degant raudonam šviesoforo signalui. Tą daryti leido pakabintos lentelės su žaliomis rodyklėmis.

Nuo 2014 metų prieš atlikdami tokį posūkį į dešinę, vairuotojai privalėjo pilnai sustoti ir tik įsitikinę, kad yra saugu – važiuoti toliau.

Štai ką skelbė tuomet pakeista KET taisyklė:

„Jeigu sankryžoje ties raudonu šviesoforo signalu pritvirtinta lentelė su žalia rodykle, nukreipta į dešinę, vairuotojams leidžiama sukti į dešinę ir degant draudžiamam šviesoforo signalui, tačiau prieš įvažiuodami į sankryžą jie privalo sustoti prieš kelio ženklą „Stop“ linija“ ir (ar) „Stop“ liniją, jeigu jų nėra, – prieš pėsčiųjų perėją, šviesoforą ir vėl pradėti važiuoti tik įsitikinus, kad tai yra saugu ir nebus trukdoma kitoms transporto priemonėms ir pėstiesiems, kurių judėjimo kryptį jie kerta.“

Nauji šviesoforo signalų deriniai

Ši tvarka vis dar veikia, nors nuo 2019 metų lapkričio 1 dienos įsigaliojo nauji, sukti į dešinę leidžiantys šviesoforų signalų deriniai bei važiavimo tvarka per šviesoforais reguliuojamas sankryžas.

Posūkis į dešinę šviesoforu reguliuojamo sankryžoje

Papildomų lentelių su žaliomis rodyklėmis visiškai turės nebelikti ir jos nebegalios nuo 2020 metų sausio 1 dienos. Kol kas, jeigu šios lentelės vis dar yra, jos galioja, net ir esant patvirtintiems naujiems šviesoforų signalų deriniams.

Lentelių skaičiuos turėtų mažėti palaipsniui, kol jų visai nebeliks, o vietoj jų, tikėtina, atsiras nauji šviesoforai su naujais rodyklių deriniais, kurie įpareigos vairuotojus per sankryžas važiuoti taip:

1. Jeigu dega pagrindinis, skritulio formos žalias šviesoforo signalas be rodyklių ir šviesofore yra papildoma, bet tuo metu nedeganti sekcija su rodykle į dešinę - bus leidžiama sukti į dešinę, praleidus pėsčiuosius ir dviratininkus.

2. Jeidu dega tiek pagrindinis skritulio formos žalias šviesoforo signalas (be rodyklių), tiek šviesofore esanti papildoma sekcija su rodykle į dešinę, tuomet leidžiama sukti į dešinę, nepraleidus pėsčiųjų ir dviratininkų. Pastariesiems tuomet degs raudonas signalas.

3. Jeigu dega žalias šviesoforo signalas su rodykle „važiuoti tiesiai ir sukti į kairę“, o papildoma sekcija su žalia rodykle į dešinę nedega, tuomet sukti į dešinę draudžiama.

4. Jeigu dega pagrindinis, skritulio raudonas šviesoforo signalas be rodyklių, bei dega papildoma sekcija su žalia rodykle į dešinę, tuomet leidžiama atlikti posūkį į dešinį nesustojus. Pėstiesiems ir dviratininkams tuomet degs raudonas signalas.

Štai čia viskas pavaizduota su iliustracijomis:

Kategorijos: