You are here

Rastas 5000 metų senumo žaislas - „automobilis“

Turkijoje, senųjų laikų mieste Sogmatare, rastas apie 5000 metų senumo žaislas „automobilis“, panašus į karietą. Šis žaislas buvo surastas kape kartu su kitais žaislais. Tikėtina, kad su tokiais žaislais žaidė karališkosios šeimos vaikai.

Įdomu, kad jau tuomet, neatmenamais laikais, vaikai žaidė su žaislais, turinčiais ratus. Atrodo, sunku visa tai įsivaizduoti.