You are here

BMW X6 gaudynėse panaudotas ginklas

2015 metų gruodžio 18 dieną Vilniaus policijos pareigūnams buvo pranešta, kad ties Elektrėnais, link Vilniaus, pavojingai manevruodamas, važiuoja automobilis.

Netrukus prasidėjo BMW X6 gaudynės. Pareigūnams teko panaudoti ginklą - iššauti 2 įspėjamieji šūviai į orą ir 4 - į artėjančio automobilio padangas.

Galiausiai vairuotojas pasuko į laukus, juose įklimpo, metė automobilį ir pasišalino. Šiuo metu jis ieškomas. (Pagal policijos informaciją).