You are here

Kasko draudimas

Kasko draudimas yra būtinas siekiant užtikrinti apsaugą nuo finansinės žalos jūsų transporto priemonei dėl nenumatytos rizikos. Pasirinkite automobilio Kasko draudimą, kad apsisaugotumėte nuo rimtos transporto priemonės apgadinimo dėl avarijos, susidūrimo, vagystės ar kitų priežasčių.

Apsidrausti Kasko draudimu automobiliui dabar

Kas yra kasko draudimas?

Kasko draudimas dengia išlaidas, patirtas dėl netyčinio avarijos ar susidūrimo su bet kokia transporto priemone. Tai taip pat apima vagystes, gaisrus, krušą, žemės drebėjimus, potvynius ir teroro aktus. Jis apima ne tik transporto priemonę, bet ir finansinę žalą apdraustiesiems ar tretiesiems asmenims dėl atsitiktinės mirties ar sužalojimo. Kasko įmokas lemia apdraustųjų žalų istorija ir be reikalavimo nuolaidos lygis.