You are here

Privalomasis civilinės atsakomybės (automobilio) draudimas

Ieškoti geriausios privalomosios automobilio draudimo kainos

Privalomuoju vairuotojų civilinės atsakomybės draudimu (TPVCA) draudžiama vairuotojo civilinė atsakomybė. Tai yra, jei dėl vairuotojo kaltės sukeltos avarijos nukenčia:

  • kito asmens automobilis ar kita transporto priemonė;
  • nukentėjusio automobilio vairuotojas;
  • nukentėjusiame automobilyje esantis turtas;
  • nukentėjusiame automobilyje esanti papildoma įranga;
  • jūsų ir kitame automobilyje važiavę keleiviai;
  • kitas turtas, pvz.: kelio atitvaras, tvora, šviesoforas ir pan.

Draudimo kampanijos atlygina kitiems asmenims patirtus nuostolius.