You are here

Kas būna, kai AWD automobilį pririši prie namo?

Šis visais ratais varomas „Oldsmobile Cutlass“ turi labai daug „parako“. Kaip tai įrodyti?

Startuojant iš vietos ratai prasisukinės, tačiau įspūdingo vaizdo nebus. Taigi šio automobilio savininkas nusprendė kitaip pademonstruoti, kaip jo automobilis gali svilinti padangas.

Jis automobilį pririšo grandine prie namo ir.. nuspaudė akceleratoriaus pedalą iki dugno. Viskas liko skendėti tirštuose dūmuose.

Automobiliai: