You are here

Nepavyko pakelti neleistinoje vietoje pastatyto „Maybach“

Kuomet automobilis pastatomas neleistinoje vietoje, dažniausiai tvarkos prižiūrėtojai jam užblokuoja ratus, palieka baudos kvitą, užkištą už valytuvo arba užsikėlę ant tralo – nuveža automobilį.

Šįkart buvo bandoma nuvežti neleistinoje vietoje pastatytą „Maybach 62S“.

Deja, bet šio automobilio patraukti iš ten, kur jis stovi – nepavyko. Bandant jį užkelti ant tralo, vyrukai pamatė, kad „Maybach“ yra per sunkus ir jo užkelti nepavyks..

Sveria šis limuzinas tikrai ne mažai – apie 2750 kg.

Automobiliai: